Pojęcie społeczeństwa według Sztompki

Serwis znalezionych haseł

The World Is My Home - Zdjęcia z podróży / Chiny, Włochy, Czechy ...

Temat: Socjologia ... WAZNE !!! Info o egzaminie :)
Egzamin z socjologii odbędzie sie 30ego stycznia o 8.15 w sali 105 literatura do przeczytania: Barbara Szacka " Wprowadzenie do socjologii" Piotr Sztompka " Socjologia" Zagadnienia: - Pojęcie więzi społecznej - Grupa, typologia grupy społecznej - Pojęcie kultury: struktura wewnętrzna kultury - Struktura społeczna i kryteria podziału społecznego - Procesy społeczne - Rozwój społeczny- zmiana - Socjalizacja i kontrola Egzamin polegał będzie...
Źródło: usetno.fora.pl/a/a,76.htmlTemat: Literatura
Szacka, B. Wprowadzenie do socjologii. Warszawa, 2003. Giddens. A. Socjologia. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004 Sztompka, P. Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków, 2002. Goodman, N. Wstęp do socjologii. Poznań, 2001. Berger, P. Zaproszenie do socjologii (różne wydania) Turner, J. Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie. Poznań, 1994. Aronson, E. Człowiek - istota społeczna (różne wydania) Szczepański, J. Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa, 1970. Kosiński, S. Socjologia ogólna. Zagadnienia podstawowe, Warszawa, 1987. Polakowska-Kujawa, J. Socjologia ogólna. Wybrane problemy, Warszawa, 1999. Kubów, A. Socjologia. Zarys problematyki i podstawowe pojęcia, Poznań, 2006.
Źródło: pedagogikasp.fora.pl/a/a,62.html


Temat: Logika+socjologia
... socjologii - P. Sztompka - Socjologia. Analiza społeczeństwa - J. Szczepański - Elementarne pojęcia socjologii - J. Turner - Socjologia. Koncepcje i ich zastosowania
Źródło: socjooloogia.fora.pl/a/a,29.html


Temat: teksty do egzaminów
1) P. Berger "Zaproszenie do socjologii" (z tego co rozumiem całą ta książka) 2) E. Bobrowska rozdział: "Pojęcie instytucji społecznej w socjologii" [w:] "Przemiany modelowe instytucji domu kultury" 3) R. Merton ... w obrębie wspólnoty" K. Davies, M. Moore "O niektórych zasadach uwarstwienia" wszystkie w " Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej" Derczyński, Jasińska, Szacki 5)A. Rychard "Społeczeństwo a polityka" [w:] "Socjologia. Problemy podstawowe" Krawczyk, Morawski 6) P. Sztompka "Aktywność człowieka" rozdziały 2,3,4,5,6 oraz "Podziały społeczne" [w:] "Socjologia. Analiza społeczeństwa" (str. 45-147 i 331-387) I to by było na tyle z socjologii. Ja mam to co w środku, nie mam tej książki i Sztompki. Z psychologii to chyba te rozdziały, które były dyktowane na samym początku (szczerze mówiąc nie zapisałam ich) Natomiast...
Źródło: animkiuj.fora.pl/a/a,52.html


Temat: Socjologia
Piotr Sztompka - Socjologia, analiza społeczeństwa 2000r Jan Szczepański - Elementarne pojęcia socjologii Bokszański i inni - Encyklopedia socjologii (98' - 04' 4 tomy + suplement) Jan Turowski - Socjologia, małe struktury społeczne -||- duże -||- -||- Norman Goodman - Wstęp do socjologii Jonathan Turner - socjologia, podręcznik akademicki Steve Bruce - Socjologia Anthnony Giddens - Socjologia (dwa podręczniki) Jerzy Szacki George Ritzer - Klasyczna teoria socjologiczna Sztompka & Pucia - socjologia kulturą Manterys & Mucha - Nowe perspektywy teorii socjologicznej Derczyński Wiesław i inni - elementy teorii socjologicznych, materiały do dziejów spółczesnej...
Źródło: resocjalizacja2010.fora.pl/a/a,13.html


Temat: Koło z mezzostruktur
nie wiem jak Tu ju ale moje notatki z pierwszych 2 wykladow pokrywaja sie ze skryptami a ujecie struktury wg rybickiego i sztompki znajdziesz na pierwszej stronie skryptow pod haslem "sposoby definiowania pojecia struktura spoleczna" u rybickiego tam sa 2 podejscia natomiast u sztompki wyrozniamy 4 rodzaje skladnikowaspektow zycia spolecznego:)
Źródło: socjo05.fora.pl/a/a,67.html


Temat: Metodologia-socjologia.
przejrzysta. sam egzamin, ktory ma forme testu pisemnego (niesety nie sprawnosciowego), jednak na sprawnosciach bazuje, penetruje ogolna wiedze z metodologii. 5 pojec plus cztery czy 5 pytan, punktacja jest tak ulozona...
Źródło: umkc.pl/viewtopic.php?t=1909


Temat:
... Referaty: Janusz Mariański: Socjologia moralności w służbie społeczeństwa Jerzy Wiatr: Socjologia a przebudowa ustrojowa społeczeństwa Andrzej Kojder: Komu służy w Polsce prawo? Sesja IV – godzina 11.30 - 14.30 Prowadzenie: Grażyna...
Źródło: sknpts.fora.pl/a/a,133.html


Temat: ad. socjologia
M.: Socjologia. Lektury 10. Golka M., Socjologia kultury 11. Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa 12. Melosik Z., Kryzys męskości w kulturze współczesnej 13. Rogers M. Barbie jako ikona kultury" Maja Brzozowska...
Źródło: geografiazaoczna.fora.pl/a/a,197.html


Temat: ZAGADNIENIA DO EGZAMINU - OD DR. TAKUSKIEJ-MRÓZ!!!
Metody i techniki badawcze (z wykładu) 3) Aktywność człowieka (P. Sztompka cz. I, J. Turner rozdz. 5 – interakcja społeczna). 4) Grupy i organizacje (m.in.: definicja grupy, cechy grupotwórcze, więź społeczna, rodzaje grup itp.) (J. Turner rozdz. 7, P. Sztompka cz. II, J. Szczepański ) 5) Kultura (definicje kultury, zróżnicowanie kulturowe) (P. Sztompka cz. III rozdz. 10, 11, 12), stereotypy, konformizm. 6) ... E. Erikson), efekty socjalizacji (str. 403 Sztompka, tu mi.in.: "przesocjalizowana wizja człowieka"), słabe ogniwa socjalizacji (P. Sztompka cz. V rozdz. XVII, J. Turner rozdz. 6), problem roli społecznej (definicja roli, pozycjo-rola /Parsons/, konflikt ról społecznych - r. XI Sztompka, plus str 115 tamże) 7) Problemy współczesnego świata wyzwaniem dla socjologii (m.in: społeczeństwo informacyjne, globalizacja, macdonaldyzacja, zmiany w rodzinie, trauma społeczna) (TEN WYKŁAD DOPIERO SIĘ ODBĘDZIE, uściślając: 15.01) !!! absolutnie nie wolno zapominać o pojęciach zamieszczonych w słowniczkach na końcu obowiązujących nas rozdziałów !!! LITERATURA: P. Sztompka, Socjologia A. Giddens, Socjologia J. Turner, Socjologia J. Szczepański – Elementarne pojęcia socjologii Egzamin zawierać będzie pytania zamknięte i otwarte (w dużym stopniu z wykładów).
Źródło: wnss07.fora.pl/a/a,135.html


Temat: Nowi studenci politologii 2009/2010
podstawowych pojęć i zasad właściwych socjologii oraz aplikacji tych kategorii, przedstawienia podstawowych pojęć i zasad właściwych socjologii oraz aplikacji tych kategorii i zasad analizy współczesnych zjawisk społecznych. PODRĘCZNIKI ZALECANE: Peter L. ... (1970)"Elementarne pojęcia socjologii", WARSZAWA, PWN Piotr Sztompka (2002)"Socjologia", KRAKÓW, Znak Jonathan H. Turner (1998)"Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie", POZNAŃ, Zysk i S-ka Wydawnictwo PROBLEMATYKA WYKŁADÓW Wykład jest wprowadzeniem do całego kursu.Obejmuje on próbę odpowiedzi na pytanie:Czym jest Socjologia? Przedstawia następujące zagadnienia: typowe definicje socjologii, wyjaśnia etymologicznie nazwę, odpowiada na pytanie, jedna socjologia, czy wiele socjologii? Ponadto analizuje możliwe zachowania społeczne jednostki: zachowanie, działanie, czynność społeczną, działanie społeczne, interakcję, stosunek społeczny. Porusza również zagadnienia roli społecznej, pozycji społecznej oraz socjalizacji. Ponadto przedstawiono zagadnienia dotyczące: zbiorowości społecznych (kręgi społeczne, środowisko społeczne, wspólnota, grupa społeczna), struktury...
Źródło: politology.fora.pl/a/a,1434.html


Temat: socjologia
Opis: Socjologia jako wprowdzenie w dziedzinę myśli społecznej oraz sferę samej nauki o społeczeństwie nie wymaga wiedzy specjalistycznej i przeznaczona jest dla każdego, kto interesuje się tymi problemami. Polecana studentom tej dyscypliny. Autor wyjaśnia podstawowe pojęcia myśli socjologicznej. Swoją opowieść ilustruje przykładami konkretnych rozwiązań, by ułatwić lepsze zrozumienie różnorodności ludzkich pragnień i dążeń. Kod: http://rapidshare.com/files/108524964/Bauman-_Sojologia.rar Piotr Sztompka - Analiza społeczeństwa Pierwszy od prawie trzydziestu lat oryginalny podręcznik socjologii obejmujący całokształt problematyki socjologicznej, od najprostszych kontaktów międzyludzkich po najbardziej złożone struktury i procesy występujące w społeczeństwie globalnym.Dzieło jest systematyczną i analityczną prezentacją pojęć, kategorii...
Źródło: forum.suple.us/viewtopic.php?t=73092


Temat: Zagadnienia na egzamin z mikrostruktur
autonomia jednostki, układy ról indywidualnych. Literatura: J. Szmatka, Małe struktury społeczne, s.196-222. 17. Elementy socjologicznego modelu wspólnoty: wspólnoty ochronne i zawodowe wspólnoty, wspólnoty organizacyjne, wspólnoty religijne: nowe religie – protest przeciwko ... odniesienia: tradycyjne koncepcje środowiska społecznego, główni przedstawiciele teorii grup odniesienia, grupy odniesienia porównawczego i normatywnego, mechanizm względnego upośledzenia lub uprzywilejowania społecznego, uwarunkowania wyboru grup odniesienia normatywnego Literatura: J . Turowski „Małe struktury społeczne” Lublin 1993, r. 7 19. Koncepcja amoralnego familizmu według E.C Banfielda Literatura: E. Tarkowska, J. Tarkowski, „Amoralny familizm”, czyli o dezintegracji społecznej w Polsce lat osiemdziesiątych, w: E. Wnuk-Lipiński (red.) Grupy i więzi społeczne w systemie monocentrycznym, Warszawa 1990. 20. Kultura zaufania (teoretycy zaufania, zaufanie i nieufność, zasadność zaufania lub nieufności, strukturalne źródła kultury zaufania, podmiotowe czynniki kultury zaufania, funkcje i dysfunkcje zaufania i nieufności) 21. Kapitał społeczny: Czym jest kapitał społeczny, zaufanie jako składnik kapitału społecznego, normy wzajemności i sieci obywatelskiego zaangażowania, norma odwzajemnienia (odwzajemnienie „specyficzne” i odwzajemnienie „uogólnione”). Literatura: R. Putnam, Kapitał społeczny a sukces instytucji, w: (red.) P. Sztompka. M. Kucia, Socjologia. Lektury, Kraków 2005. Literatura: P. Sztompka, op. cit., rozdział 13 22. F. Fukuyamy koncepcja kapitału społecznego (w...
Źródło: socjologiauni.fora.pl/a/a,231.html


Temat: MIKROSTRUKTURY
1.Scharakteryzuj koncepcje struktury społecznej świata według P. Rybickiego i P. Sztompki. 2.Jakie są podstawowe poziomy zycia spolecznego wyroznione tradycyjnie w socjologi... 3.Scharakteryzuj podstawowe ujęcia teoretyczne mikrostruktur spolecznych. 4.Scharakteryzuj rozumienie więzi i ... praw. 6.Scharakteryzuj koncepcję grupy według F. Znanieckiego 7.Wyjasnij co to jest grupampierwotna i jakie ma znaczenie według Ch. Cooley'a. 8.Scharakteryzuj koncepcje faktu spolecznego E. Durkheima i jego koncepcję samobójstw. Co jest ... rozumiemy przez grupę odniesienia. Co oznacza pojęcie względnego uposledzenia. 12.Jakie są podstawowe czynniki wpływające na wybor grupy odniesienia według R. Mertona 13.Jakie cechy grupy mają znaczenie dla wyboru grup odniesienia według ... jej znaczenia i na czym polega? Na czym polega proces internalizacji? Co jednostka przyswaja sobie w procesie internalizacji? 15.Co oznaczaja pojęcia „znaczący inni” i „uogólniony inny”? Co to jest tożsamosc i jak się kształtuje? 16.Wyjasnij na czym polega proces socjalizacji wtornej? Co rozni socjalizację wtorną od pierwotnej? W jakim spoleczenstwie nie bylaby ona potrzebna? Na jakich mechanizmach opiera się socjalizacja wtorna? Co musi przyswoic jednostka w trakcie socjalizacji wtornej? Co oznacza pojęcie subświata? 17.Jakie są relacje między miejscem zajmowanym przez rodzinę w strukturze spolecznej a stosowanymi w niej technikami socjalizacyjnymi i przekazywanymi wartościami? ... podtrzymywania rzeczywistosci subiektywnej? 19.C rozumiemy przez alternacje ? W jakiej relacji do pojęia alternacji pozostaje pojęcie resocjalizacji? Jakie warunki muszą być spelnione aby proces alternacji się powiodl? 20.Na czym polega niepomyślna ... Jakie są podstawowe czynniki wpływające na relacje jednostka-mikrostruktura, w których pośredniczy rola społeczna, czynniki modyfikujące? W jaki sposób czynniki te wpływają na strukture grupy? 23.Wyjaśnij pojęcie integracji i dezintegracji spolecznej. Jakie...
Źródło: bibaintegracyjna.fora.pl/a/a,167.html


Temat: Dr Muster - Socjologia
kulturze masowej. 25. Koncepcja funkcjonalno-strukturalna struktury społecznej. 26. Teoria konfliktu wg Marksa 27. Koncepcja konfliktowa struktury społecznej u L. Cosera. 28. Koncepcja struktury społecznej u P. Blau. 29. Fazy kształtowania się ... opisz sześć składników etniczności w koncepcji Anthony’ego D.Smith’a 35. Mniejszości narodowe i etniczne w II RP i we współczesnej Polsce. 36. Pojęcie klas społecznych w ujęciu Karola Marksa. 37. Co to jest stratyfikacja społeczna? Funkcjonalna teoria stratyfikacji K. Davisa i W. E. Moore’a. 38. Scharakteryzuj pojęcie „klasy średniej”. Cechy wyróżniające przedstawicieli klasy średniej. 39. Scharakteryzuj pojęcie „underclass” Główne czynniki marginalizacji społecznej. 40.Założenia ... jest stereotyp? Funkcje stereotypów. 48. Jak można zdefiniować pojęcie „osobowości”? Typy osobowości w koncepcji Floriana Znanieckiego. 49. Typologia temperamentów Hipokratesa-Galena. 50. Koncepcja temperamentu Ernesta Kretschmera, typologia osobowości Carla Junga. 51. Co to jest agresja? Pojęcie agresji instrumentalnej i stanowiącej cel sam w sobie. 52. DYSONANS POZNAWCZY i mechanizm jego redukcji. 53. Koncepcja thantos. Sposoby redukcji agresywnej energii przedstawione przez E. Aronsona. Co ... mobbingu u jednostki mobbowanej oraz w skali organizacji i społeczeństwa. 57. Wyznaczniki społeczeństwa tradycyjnego w koncepcji Everetta E. Hagena 58. Pięć wyznaczników społeczeństwa tradycyjnego u Talcota Parsonsa 59. Organizacyjne, całościowe, społeczno-kulturowe i techniczno-ekonomiczne charakterystyki społeczeństw preindustrialnych, tradycyjnych. 60. Organizacyjne, całościowe, społeczno-kulturowe i techniczno-ekonomiczne charakterystyki społeczeństw industrialnych i nowoczesnych: 61. Społeczeństwo industrialne i postindustrialne: 62. Trzy fale rozwoju w koncepcji Alvina Tofflera 63. Wyjaśnij terminy związane z wpływem sondaży przedwyborczych na wyniki wyborów. 64. Jak możesz opisać pojęcie working poor? 65. Zmiany na rynku pracy w Polsce: 66. Jak możesz zdefiniować pojęcie „tłumu"? Rodzaje...
Źródło: forumwns.lh.pl/viewtopic.php?t=2839


Temat: prof. S.Wróbel - Współczesne Teorie Polityki - egzamin
prawa naukowego. 10. Prawa naukowe, funckje praktyczne i poznawcze. 11. Prawa nauki - klasyfikacja. 12. Systemy partyjne. 13. Ruchy polityczne (nowe ruchy polityczne, pojęcie, etapy). 14. Teorie grup interesu. 15. Ujęcie porównawcze w nauce o polityce. 16. Nauka o polityce jako nauka formalna i empiryczna. 17. Metoda idealizacji. 18. Zagadnienie źródeł wiedzy. 19. Pojęcie teorii w nauce o polityce. 20. Dedukcyjna i ... w nauce o polityce. 26. Koncepcje podmiotu polityki. 27. Interesy społeczne i władza. 28. Władza polityczna jako stosunek polityczny. 29. Władza polityczna, koncepcje władzy. 30. Władza w ujęciu racjonalnym i substancjalnym. ... wystarczyć, żeby sobie trochę popracować przed egzaminem. Do tego część tylko literatury: 1. Krajewski, Prawa nauki 2. Sztompka, Teoria i wyjaśnianie 3. Klementowicz, Spór o model metodologiczny nauk o polityce 4. Ryszka, Nauka o polityce 5. red. Opałka, Metodologiczne i teoretyczne problemy nauk politycznych a) Sztompka, art.: Analiza systemowa b) Wiatr, art. Ujęcie behawioralne" 6. Wiatr, Socjologia stosunków politycznych (rozdz 4,5,6,8,9,11,13) 7....
Źródło: forumwns.lh.pl/viewtopic.php?t=706


Temat: Socjologia zaoczna I rok- ogłoszenia starosty
tematycznych: socjologia jako nauka; jednostka i społeczeństwo; statyczne i dynamiczne wymiary życia społecznego. Przedmiot realizowany przy wykorzystaniy środków audiowizualnych. 1. Socjologia jako nauka (6godz): - przedmiot socjologii i miejsce w systemie nauk -socjologia jako nauka podstawowa i nauka społeczna -struktura socjologii ( działy, subdyscypliny) -społeczne funkcje socjologii 2. Socjologia naturalistyczna, humanistyczna i empiryczna ( 6godz) -socjologia Augusta Comta - ewolucjonizm społeczny -Marksizm ... więź społeczna jako podstawa organizacji społecznej -styczność społeczna - stosunek społeczny i jego komponenty - instytucja społeczna -kontrola społeczna 5. Statyczne i dynamiczne wymiary życia społecznego (12g) - grupa społeczna-mała i duża -ruchliwość geograficzna ( migracje) i społeczna -struktura społeczna Literatura obowiązkowa[/b: P. sztompka, Socjologia- analiza społeczeństwa, Kraków 2002 lub inny podręcznuk z obecnie funkcjonujących na rynku wydawnictw socjologicznych J. szcepański, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 19... Jesli ktoś byłby zainteresowany literaturą uzupełniającą proszę o kontakt. [ Dodano: 2008-03-31, 20:29 ] [b]Wstep do socjologii- rozpiska przedmiotu Jednostka organizacyjna
Źródło: umkc.pl/viewtopic.php?t=3803